Συντάκτης: 2ο ΓΕΛ Λαμίας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν…

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 69/09-11-2023 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε: τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικής Λυκείου “Αριστοτέλης” 2024 για τους/τις μαθητές/τριες της…

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος,…

Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι : οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006), έχουν κληθεί να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του…