Εσωτερικός Κανονισμός 2ου ΓΕΛ

  Πρόγραμμα Πέμπτης 18-04-2024 – Εκπαιδευτική Επίσκεψη
  ΛΑΜΊΑ Καιρός
  Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

  <a class=”weatherwidget-io” href=”https://forecast7.com/el/38d9022d43/lamia/” data-label_1=”ΛΑΜΊΑ” data-label_2=”Καιρός” data-theme=”original” >ΛΑΜΊΑ Καιρός</a>
  <script>
  !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=’https://weatherwidget.io/js/widget.min.js’;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,’script’,’weatherwidget-io-js’);
  </script>